วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

i-mobile i-note Wi-Fi - ไอโมบาย i-note Wi-Fi


ข้อมูลทั่วไป i-mobile i-note Wi-Fi - ไอโมบาย i-note Wi-Fi

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)
ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
การใช้งานของแบตเตอรี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น